2023 08 Noi

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

E plin cerul deasupra aici de slava oștirilor cerești și îngerești, și e pregătire cu slavă pentru sărbătoarea care vine, și de aceea așez cuvânt de știre că vine sărbătoarea îngerilor și trebuie pregătire în cetatea cuvântului Meu, ca să vin Eu, Domnul, și să grăiesc cu slavă, să vin și să împart cuvântul Meu peste pământ, căci sunt Cuvântul Tatălui și pot prin cuvânt să lucrez cerul cel nou și pământul cel nou și toate minunile acestei împliniri proorocite să vină și să se ivească, numai să fie credință și har prin credință, fiilor din cetatea cuvântului Meu.

Iar acum suntem aici, fiilor, Eu și sfinții Mei, Eu și ceata mucenicilor mărturisitori ca să serbăm pe marele mucenic Dimitrie, mărturisitorul care a stat înaintea împăraților pentru numele Meu, și iată sărbătoare de cuvânt, și pace vouă, o, fiilor! Și putere din cer pun peste voi, că vă găsesc plăpânzi, și nu stau mult în cuvânt în ziua aceasta, dar trebuie să vestesc binecuvântare pentru serbarea îngerilor și pregătirea ei și ca să puteți prin binecuvântarea Mea mereu, prin Dumnezeu să puteți, fiilor.

La începutul Meu prin trâmbița Mea Verginica, după anul 1955, am grăit mult și am vestit multe împliniri că vor veni ele, dar pentru aceasta trebuie credință ca în toate vremile când Eu, Domnul, am împlinit și am lucrat pe cele scrise în prooroci și în Scripturi, iar acum împlinesc cu voi pe cele vestite la începutul lucrării Mele de cuvânt, că am de pregătit pe România și poporul ei, țarina cu comoară în ea, venirea Mea în cuvânt peste pământ pentru împliniri mari, iar Eu Mă sprijin pe voi, și de aceea trebuie să vă am treji mereu, la lucru mereu cu Mine, fiilor.

Dar pe unii dintre cei ce cred trebuie să-i îndemn cu și mai mult cuvânt dacă ei nu veghează îndeajuns să asculte de povața Mea, căci Eu, fiule creștin, când dai să fii îndărătnic și neaplecat, vin aproape ca să-ți spun starea ta, și vin prin chipul celor de lângă tine așa cum dau Eu să lucrez și să-ți vestesc, iar dacă tu nu primești, dacă zici că e omul, că e fratele, tu faci atunci ca poporul Israel care nu M-a primit și M-a respins și M-a dat pieirii, căci era îndărătnic pentru ascultare acest popor, o, și să nu faci și tu așa, că Eu vin din cer la tine, nu de unde o fi, și trebuie să am fii cu temere de Dumnezeu în ei, că altfel nimeni nu ascultă, nimeni, decât cei care tremură la cuvântul Meu, și în care Îmi pot găsi plăcerea și împlinirea, precum este scris.

Grăiesc în cetatea cuvântului Meu și dau povață peste toți cei care se numesc poporul Meu și spun: Cine nu se teme de Dumnezeu tot timpul, acela nu este cu Dumnezeu. Cine se teme de Domnul, unul ca acela Îl recunoaște de Stăpân Atotputernic, și așa Îl mărturisește Dumnezeu al său, iar altfel omul nu este al lui Dumnezeu.

Vă învăț, fiilor, prin coborârea Mea cuvânt spre voi, și vă învăț și de lângă voi, vă învăț și din cer și de pe pământ, ca nu cumva să credeți în zadar cuvântul venirii Mele, că mulți Îmi caută cuvântul când vine, dar nu-l și așează peste ei împlinit, iar Eu, Domnul, voiesc să-i împlinesc pe cei ce M-au luat de călăuză a lor, o, că nu oricum se cheamă că ești lucrat de acest cuvânt, ci numai când ai temere de Dumnezeu și stai mic în mâna Sa lucrătoare de om nou.

O, dar nu sunt mulți cei cu această înțelepciune în ei, și de aceea ca și acum două mii de ani îi învăț mereu pe cei ce se apropie să meargă pe cale cu Mine, o, și am și tot am multe să le așez spre lucru, numai să fie temere de Dumnezeu și credință și aplecare cu sfială și ascultare deplină de cele din cer venite pentru cei ce se așează ca fii ai lui Dumnezeu înaintea Mea pentru facerea lor.

O, fiilor, stați la lucrarea facerii dacă ați ales să mergeți pe calea cuvântului Meu din vremea aceasta pentru pregătirea unui popor nou, prin care Eu Îmi împlinesc Scripturile care mai sunt de împlinit, fiilor. De aceea iată ce vă spun ca să știți de la Mine:

Nu sunt cei drepți cei care-și caută și-și fac dreptate singuri. O, nu aceia sunt cei drepți, ci sunt drepți cei aplecați, și care pot spune mereu înaintea unui cuvânt de mustrare: „Acestea și mai mari decât acestea am făcut”. Și iarăși spun, fiule creștin, căci sub chipul celor de lângă tine vin și-ți dau povață sau dojană sau lucrare să lucrezi, și aceasta spune mult, numai să ai minte de la Dumnezeu, nu de la tine, căci ești deprins să-ți cauți singur dreptate și Îl alungi pe Domnul de lângă tine când dă să Se apropie să lucreze la facerea ta.

Strig și tot strig peste pământ și peste oameni ca și cum aș spune mereu: Iată Mirele, ieșiți întru întâmpinarea Lui! Strig mereu peste România ca s-o pregătesc pentru întâmpinarea Mea și lucrez cu voi, cu cei credincioși ca să pot prin credința lor, o, fiilor. Vă spun tuturor: Învățați credința și lucrarea ei, învățați de la sfinți și fiți credincioși, fiilor hrăniți din cer cu mana cuvântului Meu. Lucrați ca sfinții care au biruit și au rușinat pe împărații cei trufași și fără Dumnezeu peste ei, și iată, cel sărbătorit azi are de la Mine intrare în carte și grăiește el așa în ziua lui între sfinții cei de sus:

— Am fost creștin în taină, Doamne, și le spun celor mai mici ai Tăi de azi că harul credinței întru Hristos alungă până și teama de moarte și face cale vieții de sus asupra celor cu credință tare prin iubirea lor pentru Tine, Doamne Iisus.

Am fost urmașul tatălui meu după trup la cârma cetății încă de tinerel, dar nelepădându-mă de Tine am rămas urmașul Tău, și m-a dat la chin împăratul dacă l-am rușinat cu numele Tău mare și l-am biruit prin credința în Tine, căci Te-am iubit, Doamne, urând veacul acesta trecător, care omoară sufletul în om, averea Ta din om, Doamne.

Așadar, credință cu aplecare, căci altfel credința nu poate nimic, o, fii ai lui Hristos. Învățați temerea de Dumnezeu, care vă aduce la ascultare și la aplecare pentru lucrarea facerii, o, și așa să-i ajuți Tu, Doamne, să fie ei, și pace Ție în mijlocul lor și învață-i pe ei pacea Ta!

— Așadar, pace vouă, fiilor! Aceasta să învățați să aveți când Eu vă dau vouă. Și acum spun iarăși cuvânt de binecuvântare peste tot lucrul vostru cu Mine, iar sărbătoarea îngerilor să se ridice la cer de la voi odată cu pomenirea celor adormiți, pe care voi îi veți așeza la masa sărbătorii spre mângâierea lor, fiilor.

Am dat de știre aici să învățați mângâiere să lucrați, că altfel își fac loc stări neodihnitoare și neaplecare, fiilor. Aplecarea aduce pace și mângâiere, numai să luați pildă de la o pisicuță care împarte mângâierea ei celor din jurul ei, că merge vestea că pisica vindecă durerea trupului celui bolnav sau ostenit, dar această vindecare nu vine din altceva al ei, ci numai din duhul care trăiește în ea, duhul mângâierii, căci pisica mângâie, mângâie mereu, o, fiilor. Omul însă e mai jos cu sufletul din el. E încordat omul, e plin de sine, se tulbură în el, e trufaș, căci îi lipsește duhul mângâierii, se tulbură, căci are în el duhul trufiei, care-l dă de gol pe stăpânul cu care lucrează el, pe satana cel trufaș, cel îngâmfat. Iar cel care-L are pe Domnul de Stăpân, acela se apleacă, nu-și caută dreptate, nu dorește să aibă, căci este blând și smerit cu inima ca și Dumnezeu.

Sunt tot timpul cu privirea și cu urechea peste voi, fiilor. Așa lucram și cu ucenicii Mei cei de acum două mii de ani, pe care mereu îi învățam și le îndreptam pașii. Vă culeg cuvintele, purtarea, iar dacă sunteți aspri, vin lângă voi și vă mustru și vă învăț iubirea prin toate, o, fiilor, numai să știți voi să primiți pe Dumnezeu, căci omul nu are dreptate, de vreme ce este greșit în multe, nu în puține, iar fiii lui Dumnezeu învață de la Dumnezeu, căci Eu sunt blând și smerit cu inima, fiilor.

Iată, acum vă îndemn spre lucrarea mângâierii și vă întăresc și vă sprijin pentru aceasta, ca să puteți pregăti fântâna de la Maluri și să fie dăruită celor din cetate care nu au apă și așteaptă să aibă, fiilor. Vom face să fie vreme prielnică și să puteți lucra acest cadou pentru cei lipsiți de apă, căci Domnul îndeamnă la pocăință pe cei din cetatea trâmbiței Mele Verginica, fiindcă în vremea Mea cu ea s-au ridicat cu răutate cei răi din acest sătuț și au vândut-o la cei care au chinuit-o pentru că era a lui Dumnezeu, iar noi acum le dăm îndemn spre ascultare și spre căință în numele celor ce au prigonit-o pe ea atunci și nu mai sunt pe pământ și așteaptă ei o mângâiere, o iubire spre ei. Așadar, să grăbim să le dăruim această bucurie și vom merge apoi mai departe pas cu pas pentru gătirea cu slavă a acestui petecuț de pământ mărturisitor venirii Mele cuvânt pe pământ, începând de acolo, de la Maluri, o, fiilor.

Nu uitați ce v-am spus: Eu sunt în față și mergem pas cu pas și scriem în carte toate câte se fac, și vom scrie mai mult în ziua sărbătorii îngerilor și rămâne să numim fântânile săpate, să le dăm îngeri, începând cu cea pentru săteni, iar voi căutați cu toată aplecarea binecuvântarea Mea mereu, și așa să lucrați tot ce fac Eu cu voi pe pământ, și totul să se adune în cer lângă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și numai pentru Dumnezeu să fiți voi pe pământ și numai Lui să-I dați loc pentru dreptatea a toate, iar voi, voi toți, stați aplecați, și nu uitați că Eu, Domnul, sub chipul celor de lângă voi vin spre voi și stau cu voi cu facerea cea de sus, ca să vă dau chip frumos și să fiți voi chipul Meu, chipul fiilor lui Dumnezeu pe pământ între oameni să fiți voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.