Verginica Trâmbița de la Pucioasa


S-au scris multe și mult despre România, despre istoria ei, despre frumusețea plaiurilor ei, despre suferința și crucea ei, despre poporul acestui plai, despre credința și viața lui cu Dumnezeu. Au scris mulți fii ai acestui meleag istoria acestui petec de pământ, adevărată mai mult sau mai puțin, dar când Dumnezeu scrie El scrie adevărul căci El este Adevărul.
Această carte aduce vestea peste tot pământul că în țara românilor Dumnezeu Cuvântul Și-a scris și încă Își scrie cartea venirii Sale în cuvânt pe pământ.
Așa s-a întâmplat că în anul 1955 pe vatra neamului român a coborât Dumnezeu Cuvântul și S-a vestit pe Sine și a început să Își lase prin scris istoria celei de a doua veniri, păstrată sub taină în mijlocul unui popor mic cu numărul, dar înzestrat din cer cu credință pentru venirea Domnului cu pregătirea zilei slavei Sale însoțit de îngeri și de sfinți, precum este scris.
Așa a binevoit El, iar această istorie are în curând 70 de ani de cuvânt pe acest binecuvântat petec de pământ. Fără să vrei îți poți imagina că România este țara strălucirii, că despre ea este vestea pentru acest nume sfânt rostit prin proorocul Daniel, dacă acceptăm că Fiul lui Dumnezeu Își rostește cuvântul întoarcerii Sale după 2000 de ani în țara românilor.
Nu este vorba de naivitate sau de îndrăzneală dacă mărturisim din fața acestui adevăr grăitor prin mii de pagini scrise ale glasului Domnului, Care Și-a făcut cort de venire pe pământ aici, acasă la români. Duhul mărturisirii este ca dragostea care nu cade niciodată, căci el nu tace, ci se vestește după cum îi este menirea dată de Dumnezeu.
……. La fel, mărturisitorii de azi ai cuvântului lui Dumnezeu au datoria să împartă vestea cea mare a întoarcerii Fiului lui Dumnezeu pe pământ cuvânt, și numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu.
Și dacă în acești tainici 70 de ani care au trecut de când Iisus Hristos vine la români cuvânt, dacă în acest timp au fost și multe dureri în cer și pe pământ din pricina necredinței multora, și dacă purtătorii de har au fost vânduți și învinuiți, puși în temnițe și în suferințe mari, iată, este și o primăvară după o iarnă grea, iar primăvara își pornește vestirea și timpul florilor și al Paștelui Hristos, căci mărturisitorii cuvântului lui Dumnezeu scot acum de sub taină vestea și rodul cel binecuvântat al mărturiei Fiului lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, din care El Și-a ales lucrători și purtători și mărturisitori.
Și acum povestea și frumusețea ei de taină și ne întoarcem cu o sută de ani înapoi.

Numele și Prenumele:

Adresa Email:

Telefon:

Adresa Postală Exactă:

Dacă aveți un mesaj:

NOTA: Costurile de curierat se achită ramburs