Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiţi şi să acceptaţi aceste

Condiţii de utilizare în totalitate.

 

Condiţii de utilizare:

 

  1. Definire condiţii de utilizare:

 

1.1. – Condiţiile de utilizare sunt aplicabile site-ului www.noulierusalim.info, proprietatea Fundaţiei Sfânta Virginia-Cetatea Sfântă Noul Ierusalim.

1.2. – Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească această pagină prezentată în continuare înainte de accesarea site-ului şi va trebui să accepte condiţiile de exploatare a site-ului fără alte limitări sau rezerve.

1.3. – Fundaţia Sfânta Virginia îşi rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga şi/sau retrage în parte sau în întregime Condiţiile de utilizare.

1.4. – Utilizatorul confirmă că a citit şi a acceptat aceste Condiţii de utilizare în totalitate.

 

  1. Cadrul legislativ (nelimitativ):

 

2.1. – Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturi conexe, cu modificările şi completările aduse prin:

– Legea nr. 146/24.07.1997;

– Legea nr. 285/23.06.2004;

– Ordonanţa de Urgenţă nr. 123/01.09.2005;

– Ordonanţa de Urgenţă nr. 190/21.11.2005;

– Legea nr. 329/14.07.2006;

2.2. – Cadru internaţional:

– WIPO Copyright Treaty – 1996;

– Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998;

– Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society;

– Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) – 1994

 

  1. Drepturi de autor:

 

3.1. – Întregul conţinut al acestui site (imagini, texte, grafică simboluri, elemente de grafică web, scripturi, bază de date de la secţiunea Arhivă, programe şi alte date) este proprietatea Fundaţiei Sfânta Virginia – Cetatea Sfântă Noul Ierusalim şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor.

3.2. – Fundaţia Sfânta Virginia nu permite folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obţinerea unui acord prealabil de la reprezentanţii Fundaţiei, deţinătorii de drept ai textelor acestui site.

3.3. – Conţinutul site-ului www.noul-ierusalim.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică, fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanţilor Fundaţiei Sfânta Virginia.

 

  1. Utilizare improprie şi răspunderi:

 

4.1. – Tot ceea ce ţine de acest site este oferit ca atare atât timp cât este disponibil şi fără o altă garanţie.

4.2. – Membrii Fundaţiei Sfânta Virginia susţin că toate Cuvintele din secţiunea Cuvântul lui Dumnezeu sunt Cuvinte transmise de Dumnezeu, primite şi culese de poporul creştin-ortodox în perioada 1955-1994 şi de cei stătători ai Mănăstirii Noul Ierusalim, Pucioasa, în perioada 1990-2023.

4.3. – În cazurile în care nu puteţi accepta cele specificate la pct. 4.2. vă rugăm să nu folosiţi acest site decât pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, conform prevederilor legale din art. 34 alin. (1) din Legea 8/1996, privind dreptul de autor, cu completările şi modificările ulterioare şi cu respectarea condiţiilor de utilizare prevăzute în acest articol de lege.

4.4. – Vă informăm că poziţia noastră faţă de art. 33 alin. (1) lit. b) din actul normativ mai sus menţionat este că orice extragere de text fără permisiunea scrisă a Fundaţiei Sfânta Virginia din secţiunea Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de motiv sau de mărimea textului, va fi considerat, conform condiţiei prevăzute în art. 33 alin. (1), ca fiind împotriva bunelor uzanţe, contravine exploatării normale a acestui site şi prejudiciază Fundaţia Sfânta Virginia şi membrii acestei Fundaţii.

4.5. – Fundaţia Sfânta Virginia nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care site-ul nu poate fi accesat de către utilizatori pe o perioadă nelimitată de timp din orice motive tehnice.

4.6. – Fundaţia Sfânta Virginia îşi rezervă dreptul ca în orice moment să schimbe în parte sau în totalitate conţinutul informaţiilor prezentate pe site, în special la Condiţiile de utilizare, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

4.7. – Fundaţia Sfânta Virginia nu oferă nici o garanţie în ceea ce priveşte condiţiile de comunicaţii ale utilizatorilor, inclusiv starea de funcţionare a computerului personal.

4.8. – Fundaţia Sfânta Virginia îşi rezervă dreptul de a suspenda sau desfiinţa acest site fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

4.9. – Fundaţia Sfânta Virginia nu face nici o referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorilor şi acest site.

4.10. – Acest site va fi accesat de bună voie, iar utilizatorii îşi vor asuma în mod irevocabil şi necondiţionat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

 

  1. Utilizatorul acestui site acceptă să adere la aceste Condiţii de utilizare.

 

5.1. – Utilizatorul confirmă că a citit şi acceptat aceste Condiţii de utilizare. Utilizarea site-ului de către vizitator implică acceptarea lor necondiţionată.

5.2. – În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceste Condiţii de utilizare vă rugăm să nu folosiţi acest site.

 

 

 

Vizitarea în continuare a acestui site presupune că sunteţi de acord cu aceste Condiţii de utilizare.