Cuvânt pentru neamuri 02-08-2016

“O, vă spun vouă, oameni de pe pământ, care spuneți cu gura voastră că va veni Domnul și că-I așteptați venirea, vă spun vouă, nu mai așteptați, o, nu mai așteptați cum știți voi să așteptați și să spuneți că așteptați. Eu nici n-am plecat, ci doar Mi-am așezat în taină ființa, în nor de taină, și le-am spus ucenicilor și la toți care vor fi ca ei: «Sunt cu voi până la sfârșit». Iar dacă veți spune că este scris în Scripturi că va veni Fiul Omului, Eu, Fiul Omului, Eu vă spun: Am venit. Și dacă am venit grăiesc și dovedesc că am venit, precum este scris, dar credință pe pământ găsesc numai unde Eu pun ca să găsesc, căci omul credință pentru venirea Mea nu are, și se vede că nu are și că nici nu caută să aibă, chiar dacă Eu, Domnul, caut la inima omului și tot caut să pun credință în om și să găsesc ce pun, de vreme ce Eu vin cuvânt pe pământ și grăiesc cu omul ca să-i ajut credința, dar iată, omul nici în Scripturi nu știe să citească…”

Citeşte mai mult…

Cuvânt pentru neamuri 07-07-2016

„Pe pământ este nevoie de veghe din cer, iar Eu, Domnul Iisus Hristos, așez la veghe lucrarea cuvântului Meu și aleg cu ea în dreapta și în stânga binele de rău și e luptă mereu între bine și rău, și dacă n-ar fi veghea cea din cer totul s-ar amesteca și s-ar face un adânc fără de fund, dar veghea Mea nu-și are odihnă, și am sfinții în mare lucrare în toată vremea, căci în toată vremea lupta dintre bine și rău nu e să stea, iar oastea cerească stă în luptă cu oastea lui satana și e încă de luptat și de vegheat, iar Eu, Domnul, sunt la cârmă până la sfârșitul luptei și scris este să fiu Biruitorul și să aduc la împlinire taina cerului nou și a pământului nou, iar cele scrise se vor ivi dacă așa este scris, și de o parte și de alta lupta este în toi…”

Citeşte mai mult…