Carte…1955-2005Cuvântul lui Dumnezeu între anii 1955-2005....Este prea frumoasă tradiţia credinţei ortodoxe şi faptele ei cele mântuitoare şi liniştitoare de suflet ca să nu fie trăită această vieţuire, ca să nu fie gustată din plin spre mângâierea sufletului cel necăjit al omului veacului acesta şi spre lucrarea mântuirii întru Hristos. Citeşte mai mult...
Carte 2006-2015Cuvântul lui Dumnezeu între anii 2006-2015......Dacă Fiul lui Dumnezeu, Care este Cuvântul lui Dumnezeu, S-a coborât şi S-a întrupat acum 2000 de ani şi dacă Luca Evanghelistul a scris preaputernicului Teofil istoria Cuvântului Iisus Hristos, astăzi noi vom da oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu din vremea aceasta.Citeşte mai mult...
Ecclesia
Ecclesia„Iată, El stă la uşă şi bate, aşteptând să I se deschidă (v. Apocalipsa, 3/20). Cel ce aude glasul Lui, Semnul Atenţiei, Cuvânt care aduce înţelepciunea trezirii, Cuvânt de viaţă dătător, şi Îi va deschide, va fi îmbrăţişat ca fiul cel risipitor şi va fi aşezat la masa cinei. Iar cei ce se vor îndârji, cei tari la cerbice, vor auzi cuvintele durerii: „Nu vă cunosc pe voi.“ (Ev. Matei, 25/12).Citeşte mai mult...