Ecclesia
Ecclesia„Iată, El stă la uşă şi bate, aşteptând să I se deschidă (v. Apocalipsa, 3/20). Cel ce aude glasul Lui, Semnul Atenţiei, Cuvânt care aduce înţelepciunea trezirii, Cuvânt de viaţă dătător, şi Îi va deschide, va fi îmbrăţişat ca fiul cel risipitor şi va fi aşezat la masa cinei. Iar cei ce se vor îndârji, cei tari la cerbice, vor auzi cuvintele durerii: „Nu vă cunosc pe voi.“ (Ev. Matei, 25/12).Citeşte mai mult...
Carte…1955-2005Cuvântul lui Dumnezeu între anii 1955-2005....Este prea frumoasă tradiţia credinţei ortodoxe şi faptele ei cele mântuitoare şi liniştitoare de suflet ca să nu fie trăită această vieţuire, ca să nu fie gustată din plin spre mângâierea sufletului cel necăjit al omului veacului acesta şi spre lucrarea mântuirii întru Hristos. Citeşte mai mult...
  • 1
  • 2