2019 19 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paști, a Slăbănogului

Mă aplec cu recunoștință și vă am în dragostea Mea și vă mulțumesc vouă, fiilor veghetori, căci voi Îmi deschideți când vin, iar Eu așa vin, și vin că este scris să vin și să lucrez la facerea cea acum de lucrat, la nașterea din nou a lumii, și lucrez după Scripturi, căci și nașterea […]

Citeşte mai mult…
2019 12 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia după Sfintele Paști, a Mironosițelor

Hristos a înviat! Îmi gătesc coborârea în carte cu zi de praznic de înviere, cu martorii învierii Mele, cu cei de acum două mii de ani însoțitorii Mei, cu cei atât de zbuciumați atunci, și greu încercați în credință, dar tari cu iubirea și cu statornicia, căci iubirea nu cunoaște sfârșitul ei în cei care […]

Citeşte mai mult…
2019 05 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua a Paști, a sfântului apostol Toma

Așez în carte cuvântul de aducere-aminte și zi de praznic de înviere, o, fiilor, praznic lung cât laolaltă zilele pe care le-am mai stat văzut pe pământ după ce am înviat, și până la înălțarea Mea de-a dreapta Tatălui, de unde am coborât cu nașterea Mea Prunc mic ca și omul care se naște din […]

Citeşte mai mult…
2019 03 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii

Pun masă de cuvânt pe pământ și pun pe ea pe cele ce așteaptă în cer ca să fie săvârșite pe pământ, că a venit vremea întoarcerii Mele de la Tatăl cu taina învierii lumii și nu-Mi este așternutul prielnic pentru ca să vin, căci omul Mi-a luat ce este al Meu, Mi-a luat pământul […]

Citeşte mai mult…
2019 28 Apr

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Învierii Domnului

O, auziți pe Domnul, voi, cei ce străjuiți în porți, auziți-I umbletul și cuvântul cu care vine! Ridicați-vă ca să intru în cetate și în carte, fiilor străjeri! Sunt Mielul Tatălui. Domnul învierii sunt, Domnul puterilor sunt, iar voi Îmi deschideți ori de câte ori auziți aripa vântului vestitor și glasul Meu apoi ca să-Mi […]

Citeşte mai mult…
2019 21 Apr

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șasea a Postului Mare, a Floriilor, Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim

Pace vouă, fiilor, pace vouă! Vin la voi, am la voi Betania Mea cea de la sfârșit de timp, și am credința voastră, care Mi-a deschis și Îmi deschide ca să vin. O, fiilor, voi credeți că Tatăl M-a trimis, că Tatăl Mă trimite ori de câte ori vin. Binecuvântată să fie credința cu care […]

Citeşte mai mult…
2019 14 Apr

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria Egipteanca

O, pace vouă! Pace vouă! Pace vouă, fiilor! Aveți nevoie de putere, de pacea care vă aduce putere, iar Eu sunt Cel ce vă dau. O, fiilor, când vă văd apăsați de dureri fel de fel, de săgeți gândite spre voi, Eu, Domnul și Păstorul vostru, Mă așez lângă voi ca să nu purtați singuri […]

Citeşte mai mult…
2019 07 Apr

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra a Postului Mare, a sfântului Ioan Scărarul și Praznicul Dumnezeieștii Buneivestiri

Vine cerul pe pământ cu zi de praznic mare și sfânt, și vin îngerii în cete-cete și slujesc venirea Domnului la voi cu masă cerească și cu hrănitor cuvânt pe ea, iar voi deschideți ca să vin, deschideți alaiului ceresc cu voi la masă în ziua aceasta mare, fiilor care stați de strajă pentru venirea […]

Citeşte mai mult…
2019 31 Mar

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia a Postului Mare, a Sfintei Cruci

Eu sunt Cel ce sunt, fiilor care-Mi deschideți și Mă primiți la masă cu voi. Sunt îmbrăcat în cuvânt, și Mă poartă norii, precum este scris, și așa grăiesc când vin la voi cuvânt, că dacă altfel v-aș grăi, o, ați păți și voi de fiecare dată așa cum au pățit cei trei ucenici ai […]

Citeşte mai mult…
2019 22 Mar

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea sfinților 40 de Mucenici din Sevasta

Deschideți-Mi, fiilor! Voi sunteți așezați de Mine de strajă ca să-Mi deschideți când auziți că vin ca să grăiesc, fie să vă dau cuvânt pentru cele dintre voi lucrate sau nelucrate, fie să-Mi deschideți cartea și să Mă așezați în ea și să-Mi împărțiți voi grăirea la cei cărora, sau pentru care Eu grăiesc, și […]

Citeşte mai mult…