2020 09 Aug

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon

Vă păstoresc cu duhul blândeții și cu smerenia inimii, vă păstoresc pe voi, pe cei care iau creștere și facere de la Dumnezeu peste ei, peste viața lor cu Dumnezeu, căci Eu sunt Păstor de la Tatăl și n-am fugit când a venit vremea să-Mi pun viața pentru cei ce vor călca pe urmele Mele […]

Citeşte mai mult…
2020 02 Aug

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul

Mă port între cer și pământ cu oștirile cerești, cu sfinții și cu îngerii, care Mă slăvesc neîncetat și care mărturisesc de lângă Mine slava Mea cu ei și slava lor cu Mine, căci plata celor ce știu taina și lucrarea iubirii, e mare plata lor, e Dumnezeu cu slava Lui cerească în sfinții Lui, […]

Citeşte mai mult…
2020 22 Iul

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Punerii Pietrei de Temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim

Fiilor, fiilor, însemnăm în cartea Mea cea de azi, cartea pe care o scriu pe pământ în vremea aceasta prin voi, care-Mi primiți venirea și cuvântul ei, însemnăm această zi de aducere-aminte a zilei când am așezat în cetatea Mea de azi cu voi piatra cea dintâi, piatra de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, […]

Citeşte mai mult…
2020 12 Iul

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Mângâiere, dulce mângâiere este cuvântul Meu peste pământ. Mângâiere, duhul mângâierii este lucrarea Mea între început și sfârșit, între cele două vremi, începutul și sfârșitul vremilor dintre cer și pământ, de când timpul a început să lucreze, după ce omul a lovit în Dumnezeu, în mângâierea cu care le lucram și le așezam pe toate […]

Citeşte mai mult…
2020 07 Iul

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul

Cuvântul Meu e plin de dorul Meu, iar dorul lui Dumnezeu a fost și este mult și greu, pe cât de mult și de greu îi este omului să facă voia cea sfântă pe pământ, căci este scris cu foc pe piatră voia cea sfântă, pe care ar fi fost să o așeze omul pe […]

Citeşte mai mult…
2020 14 Iun

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților, și pomenirea Sărbătorii Nașterii Sfintei Virginia, Trâmbița lui Dumnezeu

Între cei din cer este pregătire pentru duminică sărbătorească în sobor, duminica tuturor sfinților, iar Eu, Domnul, pun masă de cuvânt de sărbătoare pentru cei sărbătoriți, pentru sfinții Mei, și pentru cei ce sărbătoresc pe pământ, pentru poporul cuvântului Meu, căci în cetatea Mea de cuvânt este acum cu praznic sărbătorită trâmbița Mea Verginica, născută […]

Citeşte mai mult…
2020 07 Iun

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt

Vin cetele cerești la sărbătoare, vin în cetatea cuvântului Meu pe pământul neamului român. Vin cete-cete oștirile de sfinți și de îngeri, și li se face primire frumoasă la praznic de Rusalii, cum este aici acum pregătirea pentru sărbătoarea Duhului Sfânt. Se așează acum oaspeții cerești deasupra aici, și privesc peste cetate și se apleacă […]

Citeşte mai mult…
2020 03 Iun

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și maica sa, Elena

În zi de mare sărbătoare creștinească Mă așez cu slava cuvântului Meu în cartea Mea cea de azi, deschisă ea pe vatra și pe masa neamului român, că am deschis-o Eu Însumi, precum este scris de Mielul lui Dumnezeu Care desface pecețile cărții, și se numește cartea aceasta Evanghelia Mielului și se vestește ea de […]

Citeşte mai mult…
2020 31 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șaptea după Sfintele Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic

Această lucrare de cuvânt hrănește cerul de sfinți și de îngeri, și hrănește pe pământ pe cei hrăniți de Dumnezeu, și pe care Tatăl Meu Savaot Mi i-a dat și Mi-i dă din lume ca să-i hrănesc pe ei cu cuvântul lui Dumnezeu, care se coboară din cer pentru viața lumii, precum este scris. Cuvântul […]

Citeşte mai mult…
2020 28 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălțării Domnului

Eu sunt Păstor, şi lucrul Meu este să păstoresc. Eu sunt Cel ce sunt, şi de aceea lucrul Meu este atât de mult, atât de mult. Eu sunt Mielul Tatălui Savaot, iar lucrarea Mea este ascultarea şi ascult de Tatăl şi M-am lăsat ca mielul spre junghiere şi de aceea am numele de Mielul lui […]

Citeşte mai mult…