2021 13 Iun

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șaptea după Sfintele Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic

Mă scriu cu voi în carte și în duminica aceasta, fiilor, a șaptea duminică după Sfintele Paști, pomenirea între cei din cer și în mijlocul neamului creștinesc a sfinților părinți adunați la Niceea pentru mersul cel sănătos al bisericii Mele atunci și acum, o, că mereu au bătut și bat vânturi străine peste ea, dar […]

Citeşte mai mult…
2021 10 Iun

Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului

Mai întâi, pace peste cetatea cuvântului Meu! Pace vouă, celor ce străjuiți cetatea și venirea Mea cuvânt peste pământ, pace vouă, fiilor! Iată-Mă, vă stau aproape, vă văd zorul cel pentru așezarea așternutului praznicului Rusaliilor, fiilor. Nevăzutele facerii lui Dumnezeu lucrează cu voi și sunt cuminți și au sfială, văzându-vă lucrând la cuvântul Meu și […]

Citeşte mai mult…
2021 06 Iun

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șasea după Sfintele Paști, a Orbului

E zi de duminică, și e zi de lucrare a înțelepciunii, zi de odihna cea pentru lucrarea trupului, și zi de lucrarea cea pentru înțelepciunea vieții, fiilor, iar Eu, Domnul, sunt cu voi la masă, la lucrul cel pentru viața poporului Meu, pentru înțelepciunea vieții și tainelor ei, o, popor al cuvântului Meu. De altfel […]

Citeşte mai mult…
2021 03 Iun

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și maica sa, Elena

Pace și putere pentru coborârea cuvântului lui Dumnezeu pe pământ! Și pace și credință sfântă, cu putere de minuni lucrătoare de iubire de Dumnezeu, aceasta dăruiesc Eu, Domnul, peste neamul creștinesc de pe pământ, dar și înțelepciunea cea de la Dumnezeu, și care să ajute turma creștină să se asemene frate cu frate cât mai […]

Citeşte mai mult…
2021 30 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea după Sfintele Paști, a Samarinencei

Pace peste țara venirii Mele cuvânt pe pământ, acum, la sfârșit de timp, și pace peste poporul din ea! Pace ție de la Domnul Dumnezeul tău, pace peste tine, neam român, și să se așeze peste tine și pentru tine cuvântul Meu și împlinirea lui, spre slava Mea din mijlocul tău, slava cetății cuvântului Meu […]

Citeşte mai mult…
2021 23 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Sfintele Paști, a Slăbănogului, și Sărbătoarea Sfântului Apostol Simon Cananeul

Pace din cer, pace peste cetatea cuvântului Meu de pe vatra neamului român! Pace ție, cetatea Domnului! Pace și vouă, fiilor din cetate, pace! Cu voi Îmi port povara, cu voi Îmi port venirea Mea cuvânt pe pământ. Voi trebuie să stați de veghe înaintea Mea și să-Mi așezați cuvântul în carte când vin, iar […]

Citeşte mai mult…
2021 16 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia după Sfintele Paști, a Sfintelor Femei Mironosițe

O, iată, iată, vin cu norii slavei Mele deasupra cetății cuvântului Meu și cânt cu oștirile cerești imnul slavei învierii Mele: Hristos a înviat! O, Hristos a înviat, și pace ție, cetate a cuvântului Meu! Pace ție, leagănul Meu de dor între cer și pământ! În tine Domnul găsește alin și mângâiere, în tine Duhul […]

Citeşte mai mult…
2021 09 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua după Sfintele Paști, a Sfântului Apostol Toma

Fiilor, fiilor, în a doua duminică de după Sfintele Paști, a învierii Mele, intru în carte cuvânt și vă întâmpin cu salutul cel de Paști: Hristos a înviat, iar voi să răspundeți cu bucurie mare, spunând: Adevărat a înviat! O, fiilor, adevărat s-a arătat tot cuvântul pe care l-am lăsat ucenicilor Mei mai înainte să […]

Citeşte mai mult…
2021 07 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii

Izvor de cuvânt curge din gura Mea peste pământ, și dragostea lui Dumnezeu este el, și dau să-l cuprind pe om în dragostea Mea și să-l vindec pe el de despărțirea lui de Dumnezeu și să ne împărțim milă unul altuia, căci despărțirea dintre om și Dumnezeu este nemiloasă din partea omului, alungă mila pe […]

Citeşte mai mult…
2021 06 Mai

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Fiilor, fiilor, în zile de sărbători creștinești pe pământ Mă umplu de venirea Mea cuvânt la voi și aștept să Mă mângâiați, să Mă bucurați, să Mă primiți să Mă bucur cu voi, și să vă găsesc că Mă așteptați să vă grăiesc, dar să aveți grijă să nu vă găsesc obosiți cu trupul, o, […]

Citeşte mai mult…