2024 07 Apr

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia a Postului Mare, a Sfintei Cruci. Praznicul Buneivestiri

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sub această pecete, sub acest semn se așează cei ce se botează în acest nume sfânt al lui Dumnezeu și se nasc de sus și primesc numele de creștini, numele lui Iisus Hristos, oștirea crucii în mijlocul celor care rămân păgâni cu numele și potrivnici […]

Citeşte mai mult…
2024 24 mart.

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a Ortodoxiei

Eu sunt Cel ce sunt! Așa am spus la începutul mărturisirii Mele peste pământ, și grăiam din cer acest cuvânt, și a rămas scris. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul! Așa am spus acum două mii de ani prin duhul proorociei și am sfârșit zicând: Vin curând! Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, precum […]

Citeşte mai mult…
2024 22 mart.

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea sfinților Patruzeci de mucenici din Sevasta

Mă apropii o clipă mică și-Mi așez străjerii să-Mi facă primirea în cetate și în carte în ziua aceasta de sărbătoare sfântă, că ard de dor sfinții Mei după poporul cuvântului Meu, iar dorul e lung de tot, că din vreme în vreme s-au tot ridicat de pe pământ la cer cete de sfinți, și […]

Citeşte mai mult…
2024 17 mart.

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

Învăluiesc în duhul păcii de sus cetatea cuvântului Meu din mijlocul neamului român și pe străjerii Mei din ea și intru cuvânt în cetate și în carte, iar deasupra stau cetele cerești și îngerești însoțitoare Mie pe calea cuvântului Meu peste pământ. Sunt Domnul Iisus Hristos, sunt Fiul Tatălui Savaot și al mamei Fecioare, prin […]

Citeşte mai mult…
2024 10 mart.

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Înfricoșatei Judecăți

Intră Domnul în cetate şi în carte, iar străjerii să deschidă Domnului! Amin. Hai, fiilor! Sunt deasupra cu puterile cereşti, care Mă însoţesc, şi sunt cu sfinţii în cete-cete şi-Mi fac venirea cea scrisă în Scripturile care spun: «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinţi!». Hai, hai să punem cuvânt pe masa de azi în […]

Citeşte mai mult…
2024 03 mart.

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Fiului risipitor

Vin pe pământ cuvânt, și este așezat în cartea sa cuvântul Meu și merge el apoi până la margini, precum este scris să se vestească peste tot Cuvântul lui Dumnezeu, ca apoi Eu să Mă arăt și să fiu Biruitorul și să-i strâng de-a dreapta Mea pe fiii lui Dumnezeu și să Mă arăt cu […]

Citeşte mai mult…
2024 25 Feb

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Vameșului și a Fariseului

Această zi mărturisitoare duce din loc în loc cuvântul lui Dumnezeu peste pământ, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, și grăiește căpeteniilor de peste popoare, căci Eu, Domnul Iisus Hristos vin pe pământ cuvânt, că am istorie scrisă și carte mărturisitoare în mijlocul neamului român, unde am cetatea cuvântului Meu […]

Citeşte mai mult…
2024 15 Feb

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Întâmpinării Domnului

Vă însoțesc în zile sfinte și pun masă de cuvânt cu voi, fiilor, și Mă împart apoi de pe masa Mea cu voi și se înmulțește praznicul cuvântului lui Dumnezeu peste pământ. Pace vouă, o, pace vouă în zi de praznic împărătesc, după datina cea din străbuni, cea din părinți, fiilor! Vă învăț în ziua […]

Citeşte mai mult…
2024 12 Feb

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfinților Trei Ierahi: Vasile, Grigorie și Ioan

Mai întâi întăresc pacea peste cetatea cuvântului Meu, că e zi de sărbătoare de sfinți arhierei și am de așezat masă de cuvânt și Îmi trebuie cale cu putere pe ea ca să-Mi fac coborârea și lucrarea zilei. Vă găsesc plăpânzi de tot și apăsați la inimioară și cu duhul neputincios, fiilor din porți. Eu, […]

Citeşte mai mult…
2024 20 Ian

Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Pace dumnezeiască așez peste cetatea cuvântului Meu din mijlocul neamului român. O, și a fost în ziua care a trecut praznicul Bobotezei și Ne-am mângâiat Noi, cei din cer, privind și luând de pe masa de serbare bucurii pentru Mine și pentru sfinți prin tot ceea ce s-a ridicat spre Noi de la voi, fiilor […]

Citeşte mai mult…