2022 21 Noi

Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, aceasta las Eu, Domnul, peste voi în ziua aceasta de sărbătoare îngerească, fiilor din cetatea cuvântului Meu, căci voi ați așternut aici popas Mie și îngerilor Mei, după datina lăsată din părinți în această zi, și este în cer, și este peste fiii lui Dumnezeu de […]

Citeşte mai mult…
2022 08 Noi

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Pace și putere sfântă peste cetatea cuvântului Meu ca să intru cu sfinții, că este în cer între sfinții mucenici sărbătoare, iar Eu, Domnul, le dau mângâiere, le dau venirea Mea pe pământ cu ei, și glas le dau lângă grăirea Mea prin care Mă mărturisesc în vremea aceasta peste pământ, o, că mereu tot […]

Citeşte mai mult…
2022 27 Oct

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Cuvioasei Parascheva

Vine Domnul cu sfinții la voi, fiilor. Vin în cetate, vin cu sfinții în grădinile Mele cu voi. Vă dau din cer ca să ajungă să împărțiți peste tot, să se prindă de mulți dulcele împărăției cerurilor și să-l dorească, fiilor, o, că e tare, tare sărac omul de această moștenire, împărăția cerurilor. Cei mai […]

Citeşte mai mult…
2022 14 Oct

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Acoperământul Maicii Domnului

Fiilor, fiilor, pace vouă, o, pace vouă! Ce mult doresc să am cu cine să grăiesc pe pământ, să vin din cer în slavă de cuvânt și să aibă cine să Mă aștepte, să-Mi audă cuvântul, ce mult doresc! O, ce dulce Mi-ar fi să Mă afle și să Mă dorească pe pământ cu ei […]

Citeşte mai mult…
2022 27 Sep

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălțării Sfintei Cruci

Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acesta este numele lui Dumnezeu, nume scris de Mine acum două mii de ani pe pământ, numele prin care Fiul lui Dumnezeu grăiește cuvântul Său la sfârșit de timp și împlinește prin cuvânt Scripturile cele de apoi. Dacă se ridică încă nedumerire pentru calea Mea cea de azi de la […]

Citeşte mai mult…
2022 21 Sep

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

Îmi învăluiesc cetatea și pe cei din ea cu glasul cuvântului Meu în zi de praznic sfânt pentru mama Mea Fecioara, și Îmi așez în carte cuvântul și Mă împart cu el celor ce Mă caută aici, la izvorul glasului Meu, locul de unde izvorăște peste pământ glasul cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul Meu din zilele […]

Citeşte mai mult…
2022 11 Sep

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Îmi vestesc sosirea prin adierea glasului Meu, și așa bat să Mi se deschidă și să Mi se facă primirea în cetate. Intru în carte cuvânt și păstoresc cu el peste pământ, și toiag de Păstor este cuvântul Meu, și cu el păstoresc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În acest nume păstoresc de […]

Citeşte mai mult…
2022 28 Aug

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Această zi de praznic sfânt s-a potrivit în acest an în zi de duminică, ziua întâi din săptămână, ziua când Dumnezeu a făcut prin cuvânt lumina, ziua facerii omului nou, căci Eu, Domnul, am ieșit din pământ și am înviat dintre morți și sunt de atunci lumina lumii, ziua când Dumnezeu a făcut lumina precum […]

Citeşte mai mult…
2022 19 Aug

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Schimbării la Față a Domnului

Mai întâi puterile cerești așează vlagă sfântă la porți, ca să se ridice apoi și să-Mi facă primirea în cetate cu zi de praznic sfânt să pun masă de cuvânt, că aceasta este lucrarea Mea și aceasta este cetatea cuvântului Meu, muntele pe care Eu stau și cuvintez peste pământ, locul din care lucrez facerea […]

Citeşte mai mult…
2022 09 Aug

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon

Mă apropii cu duhul puterilor sfinte ca să-Mi fac intrarea cu cuvântul în carte, că trebuie să-Mi întăresc pacea și trupul și duhul vostru, fiilor care-Mi străjuiți intrarea Mea în carte ca să-Mi las cuvântul. Orice apăsări și tristeți și dureri când bat spre voi Îmi slăbesc în voi puterea cea pentru Mine, fiilor, iar […]

Citeşte mai mult…