2019 17 Mar

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a Ortodoxiei

Fiilor, fiilor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în acest nume vin Eu la voi, în acest nume vă grăiesc și vă învăț de la Dumnezeu, iar voi trebuie să prețuiți mult, mult și mereu această unire a cerului cu voi în lucrare, că Eu nu Mă despart de cei din […]

Citeşte mai mult…
2019 10 Mar

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

Pace ție, cetate a cuvântului Meu, și pace vouă, fiilor străjeri și lucrători în cetate! Ne așezăm în sfat, fiilor. Începem cele șapte săptămâni ale postului mare din an și trebuie să așez peste voi binecuvântare și putere, și acestea se fac lucrătoare prin iubirea voastră de Dumnezeu, care face ușoară ca fulgul toată lucrarea […]

Citeşte mai mult…
2019 03 Mar

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Înfricoșatei Judecăți

Întărire și alin așez Eu, Domnul, pe calea dintre Mine și voi, ca să putem unii pentru alții, fiilor veghetori pentru venirea Mea cuvânt pe pământ. Iată, vin la voi, iar voi Mă faceți carte pe pământ, fiilor. O, pace vouă! Cereți ajutorul Meu în toate și stați de-a dreapta Mea și ajutați-Mi mersul și […]

Citeşte mai mult…
2019 24 Feb

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Fiului risipitor

Pace vouă, copii primitori de Dumnezeu! Vă așez înaintea Mea, fiilor, ca să Mă așezați voi înaintea poporului cuvântului Meu, și care se uită pe cale ca să primească de la voi grăirea Mea și cartea Mea în sărbători cu voi, și cu cei care Mă caută la voi. O, ce durere ar fi fost […]

Citeşte mai mult…
2019 17 Feb

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Vameșului și Fariseului

Statul Meu cu voi Îmi aduce alin, fiilor. E zi de pomenire pentru cuvintele Mele mari, și cu multă învățătură în ele pentru alcătuirea omului cel nou, iar Eu asta am de lucrat prin lucrarea cuvântului Meu de peste voi. Se pregătește turma de creștini pentru șapte săptămâni de post înaintea răstignirii și învierii Mele […]

Citeşte mai mult…
2019 15 Feb

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Întâmpinării Domnului

Vin să Mă încălzesc cu voi și lângă voi, fii ai cuvântului Meu. E frig pe pământ, și frigul acesta ajunge în cer la Noi și se simte mai mult decât pe pământ, căci simțirea celor din cer e mare, fiilor, e tot un duh, chiar dacă-i tot un foc Duhul Sfânt Hrănitorul și Mângâietorul, […]

Citeşte mai mult…
2019 12 Feb

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan

Cu dor și cu arsură de duh Mă așez în cartea cuvântului Meu cu zi sfântă pentru sfinții Mei Vasile, Grigorie și Ioan, purtați ei cu sărbătoarea lor de ceata ierarhilor din cer, iar Eu, Domnul, în mijlocul lor, că pe Mine M-au avut ei drag pe pământ cât au slujit între oamenii care căutau […]

Citeşte mai mult…
2019 20 Ian

Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

În duh de Bobotează e cerul tot, și așa Mă așez cu sfinții și cu îngerii deasupra cetății cuvântului Meu, și așa Mă așez în carte cu Ioan Botezătorul în ziua lui de sobor între sfinți, fiilor străjeri, căci cum să stăm deoparte dacă e sărbătoare de Bobotează în cer și la voi? O, e […]

Citeşte mai mult…
2019 19 Ian

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Bobotezei

Aici grăiesc cu omul ca în Rai, ca și cu Adam în Rai, și grăiesc ca și cu Moise pe muntele sfânt, ca și cu Saul din Tars pe cale, și grăiesc cu fiii credinței sfinte și este credință pe pământ întru întâmpinarea Mea, că M-a trimis Tatăl încă o dată pe pământ cuvânt, căci […]

Citeşte mai mult…
2019 14 Ian

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul tăierii împrejur cea după trup a Domnului. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Vasile cel mare

Sunt cu voi în lucru, fiilor, căci voi sunteți în lucru cu Mine, iar Eu vă însoțesc cu aceeași măsură și tragem unii spre alții și lucrăm unii pentru alții, iar Tatăl ne binecuvintează lucrul nostru mereu și Se uită mereu aici, unde-Mi este lucrul, că aici cu voi lucrez mereu, mereu. Pace vouă, fiilor! […]

Citeşte mai mult…