2023 04 Dec

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Coboară slava lui Dumnezeu pe pământ și se face cuvânt și se face carte și merge peste pământ din loc în loc, iar cartea aceasta se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu, din care curge cuvântul Său peste oameni. Mă slăvesc prin cuvânt peste pământ și am cetate pe vatra neamului român și am fii […]

Citeşte mai mult…
2023 21 Noi

Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Deschideți ca să intru în cetate și în carte cu slavă de cuvânt și cu oștirile îngerești cele fără de număr, fiilor care străjuiți între pământ și cer pentru venirea Domnului la voi ca să împărțiți voi cuvântul venirii Lui peste pământ apoi! Vin cu sfinții și vin cu îngeri în oștiri nenumărate și intru […]

Citeşte mai mult…
2023 08 Noi

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

E plin cerul deasupra aici de slava oștirilor cerești și îngerești, și e pregătire cu slavă pentru sărbătoarea care vine, și de aceea așez cuvânt de știre că vine sărbătoarea îngerilor și trebuie pregătire în cetatea cuvântului Meu, ca să vin Eu, Domnul, și să grăiesc cu slavă, să vin și să împart cuvântul Meu […]

Citeşte mai mult…
2023 27 Oct

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Cuvioasei Parascheva

Pace peste cetatea cuvântului Meu din mijlocul neamului român! Acest cuvânt să lucreze și să așeze pace peste pământ și peste popoare, căci împărații și supușii lor nu au putere în cuvânt, fiindcă puterea este în cer și vine din cer și lucrează peste pământ după cuvântul lui Dumnezeu prin puterile cerești slujitoare din cer […]

Citeşte mai mult…
2023 14 Oct

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Acoperământul Maicii Domnului

Vin din slava cerească și grăiesc peste pământ cuvânt, iar Tatăl Savaot este întru Mine, și Eu sunt întru El, așa cum am spus acum două mii de ani, și tot așa și acum spun, căci sunt Fiul lui Dumnezeu și am venit acum două mii de ani întrupat pe pământ din mamă fecioară și […]

Citeşte mai mult…
2023 27 Sep

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălțării Sfintei Cruci

Deschideți Domnului, voi, cei ce stați de strajă pentru venirea Mea cuvânt peste pământ în vremea aceasta de întuneric! Vin să fac lumină, să scot la lumină voia lui Dumnezeu, căci Eu sunt lumina lumii, fiilor din cetatea cuvântului Meu. Mi-am făcut în mijlocul pământului român cetate și masă la voi și cu voi, ca […]

Citeşte mai mult…
2023 21 Sep

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Nașterii Maicii Domnului

Această zi de praznic sfânt e mare în cer și pe pământ pentru aducerea aminte a ei, când cu mai bine de două mii de ani în urmă, după numărul anilor de la Hristos, s-a născut pe pământ între oameni fecioara mamă, Născătoare a Fiului lui Dumnezeu, și a venit apoi Domnul pe pământ cu […]

Citeşte mai mult…
2023 11 Sep

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Pace! Pace multă de la Dumnezeu peste țara venirii Mele cuvânt pe pământ, pace peste România Mea și peste cetatea cuvântului Meu din mijlocul neamului român! Pace și povață sfântă așez în carte în ziua aceasta ca să Se împartă Dumnezeu și să lucreze cu puterea cuvântului! E zi de praznic sfânt și am sfinții […]

Citeşte mai mult…
2023 29 Aug

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Adormirii Maicii Domnului – partea a doua

Partea a doua   Îi cuprindem întru îmbrățișare și la sfârșitul zilei de serbare, mama Mea, că am privit de aproape, stând deasupra în nor, și să le dăm și acum deslușiri mai pe de-a-ntregul pentru înțelegerea tainelor cerești și pentru cum să împlinească ei cuvântul cel de sus, prin care trebuie să crească și […]

Citeşte mai mult…
2023 28 Aug

Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Eu, Domnul, Mă vestesc la porți cu zi de praznic slăvit și intru în carte ca să grăiesc și să încep cuvântul cu slavă și bucurie și să vă spun celor adunați aici sub cort: Pace vouă! Tot la fel le spun și puterilor cerești, celor nouă ceruri le spun și lor: Pace vouă, aici […]

Citeşte mai mult…