1973 09 Sep

Cuvântul lui Dumnezeu

Îndemn la statornicie pe calea Domnului şi mustrare pentru fărădelege. Căderea creştinului face durere neamului lui cel adormit. Mirungerea mereu, şi înainte de culcare. Război împotriva fărădelegii

 

… Poporul Meu, prin foc a trecut Sodoma şi Gomora. Prin apă a trecut făptura de pe pământ şi numai patru familii au rămas. Popor al Meu, şi astăzi, ca şi atunci, Dumnezeu e supărat pe duhul rău că a umplut pământul de lucrarea sa şi a umplut împărăţia sa de făpturile făcute de Mine. Popor al Meu, fericit vei fi tu de o mie de ori să te numesc popor al Meu.

… Poporul Meu, voi veni cu mânie mare şi voi nimici toate duhurile necurate şi toată lumea rea. Poporul Meu, dacă ai în tine duh rău, scoate-l, că inima ta va fi nimicită.

… Poporul Meu, pregăteşte-te pentru Dumnezeu. Dumnezeu te iartă, cum l-a iertat pe fiul risipitor, dar rupe legătura cu necuratul. Poporul Meu, azi ai plăcere să fii cu duhul rău, dar vei avea soarta să te lupţi cu el cum s-a luptat în 1916 şi în 1947. Sabie cu sabie ai să te lupţi cu el. Ai să zici: „Amăgitorule, de ce m-ai amăgit?“. Poporule, ca Iuda te-ai înşelat; ai vândut comoara cerească, pe o poftă pământească. Poporul Meu, dacă ai vedea comoara pe care ai vândut-o pentru o poftă! Dacă ai vedea, n-ai mai pofti nici de apă. Uite, e scris să te jeleşti, să te boceşti, dar în loc de aceasta, tu petreci şi chefuieşti. Femeia aceea frumoasă, care trece pe la poartă, despuiată, e unealta duhului rău, pe care a adus-o duhul rău ca să piardă seminţia lui Dumnezeu.

Măi copii, pentru păcatul care este azi la voi, Dumnezeu Se bucură dacă nu s-ar mai naşte nici un prunc, că numai iadul se bucură de aceste naşteri, şi Dumnezeu Se tânguieşte şi plânge. O, iubit popor, căruia Dumnezeu ţi-a dat chipul Său, ţi-a dat vocea Sa! Fereşte-te de păcat, nu-l mai îmbogăţi pe duhul necurat. Nu mai vine un Iisus la tine ca să te scoată, şi în păcatul în care eşti, în acela vei pieri. Nu mai vin nici prooroci, că a pierit credinţa. Acum ştii ce vine? Vine măcelul.

… Călăraşi, Călăraşi, am trecut prin tine şi am făcut la tine cină. Am dormit la tine ca în grădina Ghetsimani. Eu M-am rugat şi tu ai dormit. De ce aşa? Călăraşi, Călăraşi, am trecut prin tine cum am trecut prin Ierusalim sau cum au trecut Luca şi Toma prin ţările străine. Toţi întrebau: „Cine este?“. Dar ei nu voiau să le spună cine era, că aşa era lucrarea Mea; că şi azi dacă eram cu trupul, din nou aş fi fost răstignit. Fiilor, vine vremea ca să lucrez o dată pentru ultima dată, şi atunci voi spune: cine va mai săvârşi păcat, va muri imediat.

… Ţi-am făcut cunoscute toate. De ai muri, nu pofti. De ai muri, nu curvi. De ai muri, nu face păcate. De ţi-ar spune cineva că te face împărat, nu primi.

… Fiule, nu se spune clipa, dar ţine minte aceste cuvinte. Tu, care faci păcate, păcatul acela îţi aduce moarte. Fiule, întoarce-te înapoi. Nu te duce, fiule, la moarte. Poporul Meu, nu te mândri că eşti poporul Meu. Poporul Meu, de ce-ţi zic „poporul Meu“ şi tu eşti păcătos? Spune, de ce zic aşa? Zic „poporul Meu“ fiindcă te tragi din neamul Meu, şi am zis „poporul Meu“ ca să te simţi. Nu Mă lasă Maica Mea, că te-aş pierde când te văd bând şi curvind. Maica Mea nu Mă lasă, dar te nimiceam. Nu zic „poporul Meu“ pentru că meriţi.

Poporul Meu, râde de tine duhul rău şi zice: „Auzi, mă, te strigă Dumnezeu, prostule: nu mai bea. Şi tu eşti cu mine“.

O, ce război va fi între voi! Unul se va lua şi zece se vor lăsa.

… O, poporul Meu, du-te acum, în clipa aceasta, şi te uită în cârciumă şi numără mii şi sute. Du-te şi în bisericuţă, că e goală, că şi ce a fost de dimineaţă, acum e în cârciumă. Nimic nu dă viaţă duhului necurat, decât beţia de azi, şi apoi curvia şi restul după ele.

… Fiilor care aveţi soţii, fiţi ca şi cum n-aţi avea, dar dragostea să nu se stingă între voi. Piară de la voi tot răul, că Dumnezeu va căuta inima ta ca să sălăşluiască în ea. Multe inimi vor naşte duhuri necurate, vor lua duh şi vor zbura pe pământ. Omorâţi duhul rău din inimile voastre, că va zice duhul rău când se va întoarce unde s-a născut: „Aici m-am născut, aici am petrecut“.

… Să ştiţi că vă spune Domnul: dacă tu, astăzi, şi cât vei mai fi, vei sluji aşa cum scrie legea Mea şi dacă vei cădea cândva de la legea Mea, să ştii că până la al miilea neam toţi pică, pentru că ai propovăduit şi ai proorocit, şi după aceea ai cosit şi ai pus pe foc. Ţineţi-vă, că diavolul vrea să vă răstoarne, să vă răscumpere. Când te-ai dus la pat să te culci, unge-te cu mir, tămâiază patul, că şi în vis diavolul te amăgeşte, şi să ştii că dacă cineva în somn păcătuieşte, nu are voie să intre în biserică întinat.

… Zice cineva: „De ce nu Se duce la toată lumea să spună?“. De ce nu Mă duc, Mă priveşte pe Mine. Am venit la tine, măi tată. Hai să-l condamnăm pe moşul şi strămoşul tău. Nu-l condamnăm pe Avraam, că el un copil avea, şi l-a dat jertfă. Îl fericesc şi îl ascult şi stau în calea lui şi în calea neamului său. Vedeţi câte stele sunt pe cer, cât nisip este în mare şi nu se poate număra, atât are Avraam, şi mai are de născut. Tată, e vinovat Dumnezeu că ţi-a pus la trup toate mădularele? Nu e vinovat, pentru că ţi le-a pus cu dreaptă socoteală.

… Ţi-au intrat oile în trifoi, şi când te vei duce le vei găsi umflate. A cui e vina că au murit? A păstorilor sau a oilor? A oilor, pentru că lucrează în ascuns lucruri rele, şi când le spui, se supără şi se mânie pe voi. Cine este vinovat? Este diavolul. Hai să-l dăm afară cu toţii, nu să-l scoateţi pe cel cu diavolul în el basma curată.

Mântuiţi-vă, că mântuirea a venit, dar nu voiţi s-o împliniţi. Tată, tată, am zis pe cruce: «Iartă-le, Tată, ce fac!». Tată, tată, copilaşii Mei, M-am făcut Tată pentru voi, am luat moartea asupra Mea, şi tot nu e bine de voi, tot nu sunteţi fericiţi. Încă o dată repet: să ştiţi că pierdeţi fericirea, că în mijlocul vostru sălăşluiesc beţivi, curvari, tutunari şi tot soiul şi tot felul de nelegiuiţi, şi veţi pierde, că Eu, cu duhul rău la un loc nu stau.

… „Ce, dacă am băut o ţuică, am să mor? Sau dacă am băut un lichior, am să mor?“. Copilaşilor, „Mă duc acasă şi beau şi mănânc“, aşa ai în inima ta.

… Fiilor, primul război care se va face e împotriva curviei, şi al doilea, împotriva beţiei. Pe unde se va afla curvă sau curvar, se va împuşca. Şi pe unde se va afla beţiv sau fabrică de alcool, se va împuşca.

… Fiule Daniele, caută câţiva desăvârşiţi, cu râvnă şi fără păcat, să lucreze la casa Mea. Şi zidarii să fie fără de lucruri urâte, să fiţi zidari duhovniceşti.