2021 20 Ian

Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Se scrie pe pământ și în cer cuvântul lui Dumnezeu, și nici un cuvânt de la Dumnezeu așezat pe pământ și în cer nu este lipsit de putere, după cuvântul îngerului care a vestit aceasta când a venit și a adus pe pământ vestea cea mare a nașterii lui Ioan Botezătorul, și apoi a nașterii Mele din mamă Fecioară acum două mii de ani.

Cu duh de praznic de Bobotează se lucrează și în ziua aceasta și Mă așez în cartea cuvântului Meu cu Ioan Botezătorul și facem deslușiri de taine cerești, căci din lipsa înțelepciunii de sus peste oameni se pierd mulți, fiindcă oamenii s-au deprins să ia pentru ei numai de pe pământ, iar cartea Duhului Sfânt, cartea înțelepciunii cerești, Sfânta Scriptură, n-o mai au oamenii deschisă pe masă ca să știe din ea tot ce trebuie să știe omul în fiecare vreme și ce să facă apoi cu pașii vieții lui, cu mintea lui, pe care și-o strică de tot cu toate cele de pe pământ, de la oameni împrăștiate și culese apoi de oameni, iar în Scripturi este scris că tot omul este mincinos, că n-are cum să fie altfel omul dacă stă despărțit de Dumnezeu și de înțelepciunea cea de la Dumnezeu așezată pe pământ peste oameni.

Tot omul este mincinos, pentru că omul nu ia de la Dumnezeu pentru el și pentru om, ci ia de la om, de la cel mincinos, o, și n-a fost altfel pe pământ niciodată între cei ce nu au ales să fie cu Dumnezeu, aşa cum creştinii îşi aleg pe Dumnezeu pentru ei, şi tot aşa se şi hrănesc, de la Dumnezeu iau ei şi se hrănesc.

În ziua a doua de praznic de Bobotează las pe pământ îndemn scris, ca să ia omul de la Dumnezeu dacă vrea să știe și să aibă de știut ce să facă în mijlocul vremii de pe pământ acum, căci și acum este o vreme de necunoștință, și aceasta din pricina duhului minciunii, care se trezește în oameni dis-de-dimineață zi de zi și se împarte în părți și iau oamenii pentru ei, bieții de ei, și iată vreme de necunoștință, căci cartea științei cerești, și care are scrise în ea toate vremile de sub cer și știința cea pentru fiecare vreme, o, cartea aceasta doarme de tot, n-o mai scoate omul din scoarțele ei ca să știe ce vreme este afară și în casă și să știe dacă e cald sau frig, și ca să știe cu ce să se îmbrace după vreme și cum să-și poarte viața și pasul. Și iată, vin Eu, vine Domnul pe pământ cuvânt, vine cu sfinții, așa cum este scris în Scripturi despre vremea venirii Mele după două mii de ani de la biruința Mea cea mare asupra stăpânitorului acestui veac, satana, șarpele cel de demult, și care și acum ca în toate vremile îi șoptește omului să nu asculte de Dumnezeu, ci să stea deasupra și să știe toate ca să-L poată birui pe Domnul, pe Cel ce a zidit omul.

O, iată, omule, iei mereu de la om ca să știi, iar omul, este mincinos tot omul, fiindcă omul vrea să fie mai mare și să nu-i trebuiască pe Dumnezeu, Cel Unul, mare.

Mi-e milă de tine, omule neascultător de Dumnezeu și necunoscător al vicleniei lui satana, care îți șoptește ție ca și lui Adam în rai, de l-a putut scoate afară din rai pe omul cel zidit de Dumnezeu ca odihnă pentru Domnul între cer și pământ. Omul însă, iată unde s-a suit, că s-a suit deasupra norilor cu semeția sa, cu scaunul său, și de acolo se uită peste pământ și peste oameni ca să bage frica în toți și să-l asculte toți și să-i tragă pe toți de partea iadului lui, iar tu, omule care ești azi pe pământ, o, ești în primejdie, dar vin să te învăț să Mă strigi în ajutor și să vin să te salvez din fața tăvălugului, căci satana îi vrea pe toți, pe toți, și se învârte pe toate părțile să poată el să-L biruiască pe Dumnezeu și pe om, că uită, sau caută să uite cât de rușinos a fost biruit și judecat de Dumnezeul învierii acum două mii de ani, și a tot pierdut apoi, că fără să știe ce face Mi-a umplut cerul de sfinți mărturisitori împotriva lui și a pierdut tot ce a crezut că e câștigat pentru el. El însă are ce are cu Iisus Hristos, cu Mine are el trufia de a Mă birui, că el știe bine Scripturile care spun că Hristos biruiește fiara, pe satana, și că potirul cel pregătit pentru nimicirea scaunului fiarei e gata să se încline și să facă zgomot mare și să strivească toată țesătura pusă la cale de toți slujitorii potrivnici lui Dumnezeu, și care se tem de lumină din pricina întunericului în care sunt învățați să stea bine ascunși, căci în fața luminii pălesc toți, fug toți de lumină.

Satana se teme mult de numele Iisus Hristos, se teme de cuvântul lui Dumnezeu, se teme de cruce și de puterea ei, se teme de tămâia închinată slavei lui Dumnezeu și se teme de creștini. Și iau acum din Scripturi și pun aici de știre pentru creștini și spun: «Stați tari în credință, împotriviți-vă lui satana, și el va fugi de voi și de la voi», așa este scris în Scripturi.

Iată, povățuiesc în ziua aceasta pe creștini, pe români, că e neam creștinesc neamul român încă de la întocmirea lui pe acest meleag strămoșesc acum două mii de ani. Pe toți cei care cunosc sau nu cunosc râul Meu de cuvânt din vremea aceasta în mijlocul neamului român, pe toți îi păstoresc în zi de Bobotează, și am lângă Mine pe Ioan Botezătorul, nașul Meu de botez, martor aici pentru cuvântul Meu, și spun așa:

Citește Scripturile, măi române măi, că e vremea să știi bine și să stai cu degetul pe harta aceasta, că satana, omul antichrist, cel dușman pe Domnul Dumnezeul tău, are dor neastâmpărat să-ți sfâșie cămășuța de creștin, cămășuța de botez, și umblă cu de toate pe lângă tine și te minte ca să primești botezul lui, acul lui în carnea ta de creștin. O, cămașa ta de botez e de două mii de ani așezată pe trupul tău de popor creștin, două mii de ani de credință, de mărturisire a credinței în Iisus Hristos, Biruitorul lui satana.

O, popor român, numai tu ești de două mii de ani creștin, numai tu între popoarele de pe pământ, numai tu, și taină mare ești tu între tainele lui Dumnezeu cu oamenii! Scoală-te la veghe, scoală-te, te strig, căci slujitorii lui satana, antichriștii, potrivnicii lui Hristos, au ce au cu tine, cu numele tău mare, cu taina ta cea de la Dumnezeu, cu acest meleag ales pentru neam creștinesc pe el, până la venirea Mea creștin păstrat, țară a venirii Mele cuvânt pe pământ, acum, la sfârșit de timp, căci timpul lui satana se va sfârși odată cu cupele mâniei vărsate peste lucrarea întunericului omului potrivnic lui Dumnezeu de două miii de ani.

O, citește Scriptura, popor român, și nu te dezbăra de Dumnezeul tău! Vai ție dacă în vremea asta satanică nu știi Scripturile în care este scrisă vremea aceasta, și când omul antichrist crede mai mult decât oricând că dă cu totul deoparte pe Dumnezeu, și că omul, vrând-nevrând, va avea nevoie numai de pâine, nu și de Dumnezeu.

Vin Eu, Domnul, vin spre tine, creștin român de peste tot pământul, și te învăț și te îndemn și te rog cu aplecare, o, nu mai umbla de colo-colo pe pământ, că peste tot e satana ca să te treacă în condicile lui, iar tu nu știi cum să te ferești în vremea asta primejdioasă. Ia din Scripturi povață, măi creștine măi, ca să știi de care parte vrei să te alegi și ce să faci cu tine, fiindcă Domnul îl vrea pe creștin după alegerea pe care singur și-o face, iar satana nu mai vrea să poată omul cumpăra sau vinde, decât dacă se dă de partea lui, de ștampila lui. Eu însă l-am învățat din vreme pe creștin și i-am spus să nu se îngrijească ce va mânca și cu ce se va îmbrăca, fiindcă îi dau Eu, numai să-i placă lui cu Mine și cu masa Mea, că hrană sfântă este multă pe pământ pentru om, numai să se îndestuleze omul cu ea, cu ce-i dau Eu, și să nu ia tot de la omul cel cu ștampila în mână ca s-o pună peste toți, dacă poate, mai întâi pe cei ce sunt de partea lui satana, și de viața lor cu el.

O, creștine, nu te scapă satana de nici o primejdie, și te bagă sub voia lui, de nu vei mai știi cine ești și cum ți-e numele, și cine este satana.

O, fiule creștin, stai în brațul Meu de Păstor, în grija Mea de tine, și fii dârz cu credința și cu viața de creștin în vreme de încercare a dragostei tale de Dumnezeu, a credinței tale în izbăvirea cea de la Mine, o, și nu te teme de nimic, de nimeni, decât de despărțirea ta de Dumnezeu pe vremea asta grea, că va pica cu zgomot mare satana și tot șiretlicul lui și toată armata lui, toată minciuna prin care crede el că va birui biserica și neamul creștinesc de pe pământ.

Și iată povața Mea:

Stai în umilință și în duhul căinței, măi creștine măi! O, stai cuminte și nu mai sta pe cale cu lumea, că peste lume se varsă potirul cel plin de fărădelege, și nu voiesc să te găsesc pe drum cu lumea, ci voiesc în ograda ta să stai, în ascultare de Domnul, în rugăciune sfântă, fiule creștin, că iată ce fac: te botez în cuvântul Meu când vin și-ți grăiesc. O, de atâta vreme îți grăiesc ca să știi de la Mine cum să te porți prin vremea asta de primejdie pentru lume, ba și pentru cei ce stau de partea lui Dumnezeu cu inima din ei.

Am spus prin acest cuvânt la început, am spus, creștine, că dacă vei sta cu Mine nu te vei stropi nici pe picioare, așa am spus în vremea Mea cu Verginica, iar tu să nu cauți să Mă întrebi de tine, că iată, te întreb Eu de Mine și de cele învățate de la Mine, iar tu trebuie să știi, ca omul care a fost învățat de Dumnezeu.

«Ieșiți din lume, poporul Meu!», așa este scris în Scripturi să facă cel ce este copilul lui Dumnezeu. Nu te poate nici Dumnezeu ocroti dacă nu ieși din lume, căci în lume sunt cei ce slujesc stăpânitorului acestui veac trecător, iar Eu am spus: «Îndrăzniți, că Eu am biruit lumea!».

Umblă satana, pe pitite umblă să-și aducă luiși pe toți cei de pe pământ și să-și pună pe ei semnul lui păgân, precum este scris că va căuta să facă el, ca apoi să-i piardă pe toți, nu numai el să piardă, că el știe că va pierde lupta lui cu Hristos.

Voi, cei care Îl cunoașteți pe Iisus Hristos în acest cuvânt venit cu norii, o, nu vă temeți, nu vă temeți, decât de despărțirea de Dumnezeu, fiilor, dacă satana ar pune pe voi semnul lui! Nu alunecați cu voia de partea lui satana și a hainei lui de binefăcător!

I-am spus mereu neamului român să nu se lase înșelat și încântat de slujitorii lui antichrist, care caută cu tot dinadinsul aici, pe acest meleag încreștinat, și i-am spus să nu se lase injectat cu semnul lui satana, că vine apoi buba rea, scrisă în Scripturi că va veni peste cei cu semnul lui satana în carnea lor împins prin șiretlic ascuns de mintea omului care face voia lui satana, care face pace cu satana. O, și i-am spus și omului antichrist să se depărteze de neamul creștinesc, să-i lase pe ai Mei în pace dacă ei se aleg să fie ai Mei, iar el să meargă la ai lui, și acolo să-și facă voia, nu peste cei aleși creștini să fie, dacă nu cumva se vor lăsa dezbrăcați de veșmântul de creștin și de haina de botez.

O, creștini ai lui Hristos prin credința în El și prin botez în biserică, o, fiilor, căutați să fiți înțelepți acum, mai mult decât oricând. Fugiți de omul minciunii! Ascundeți-vă de fața celui cu față de binefăcător dar cu inimă de lup pentru Mine și pentru voi! Stați în rugăciune, în iubire de Dumnezeu și de sfinți, în puterea credinței și a crucii, fiilor! Cereți lui Dumnezeu ocrotire și biruință asupra diavolului! Cereți prin crucea creștinească să piară satana! Cereți prin viață sfântă și vegheată prin minte sfântă, ca nu cumva să vă intre în minte să ziceți ca diavolul, care dă să vă dezbrace de haina de creștin.

O, nu vă dați singuri în gura lupului! Lupul e lupul, nu este altceva lupul. O, voi nu-i cunoașteți pe cei ce trag spre voi ca să vă sfâșie acum. Cei necunoscuți sunt cursă, fiilor. Iată-i pe cei trimiși de voi la cârma țării, iată-i cum vă dau pe mâna străinilor, a necunoscuților, măi fiilor români, pe mâna celor păgâni cu viața și cu credința, fiilor. O, nu le pasă mai-marilor de peste voi, nu le pasă de voi, nici vorbă să le pese, că s-au băgat în adunătura care se adună în jurul fiarei și-i dau ei toată stăpânirea, precum este scris în Scripturi acest adevăr din vremea aceasta, iar voi sunteți lăsați descoperiți, și nu e om să vă apere de lupi și de fiare. Vin Eu să vă învăț, vin să vă îmbrac în putere de sus și în duhul înțelepciunii, că mai-marii de peste voi nu vor să știe primejdia vremii și ies și tot ies și vă spun să vă supuneți lucrării cu fața ascunsă, oștirii lui antichrist și fărădelegii de pe pământ, că n-au milă de voi mai-marii de peste voi.

O, nu vă duceți singuri în gura lupului. El își ascute limba și își îmblânzește glasul ca să nu-i cunoașteți voi planul cel ascuns, ca să vă piardă el viitorul vostru cu Dumnezeu, veșnicia voastră cu Hristos, de care se tem slujitorii lui satana.

Satana era șarpele cel ademenitor, și la al cărui glas s-a supus omul în rai să ia din pomul binelui și răului, pomul cunoașterii, o, și au căzut din rai omul și satana, și omul are în el binele și răul, iar răul este diavolul, este potrivnicul care l-a căzut pe om din rai, o, și nu trebuie să stârnești în tine răul, omule, ci binele să-l alegi, dar mai știi tu ce este binele și ce este răul?

Se duc oamenii la preoții despre care se spune că scot diavolii din cei cuprinși de duhul rău. O, Eu n-am putut să-l fac pe Adam să scape de diavol, iar omul, săracul, crede că-l scapă preotul pe cel necăjit de duhul necurat, când cel mai mare necurat este păcatul, dar până ce omul nu se învoiește doar pentru binele lui, o, n-ai ce să faci pentru el, că face diavolul circ în fața oamenilor prin oamenii supuși lui, și merge vestea apoi că se supun diavolii, când tot omul e plin de duhul trufiei pe pământ, iar trufia este demon, și am spus cu mulți ani în urmă că nu este om să nu aibă în el demon, o, și am văzut duhul cârtirii lucrând asupra cuvântului pe care l-am spus.

Păi tu, omule care te pricepi atât de ușor să faci păcat cu trupul tău, o, de ce te-ai mirat, de ce te miri? Dacă tu nu scapi de duhul trufiei, duhul prin care te-ai supărat pe Mine când am spus cuvântul păcatului din om și l-am numit demon, o, de ce te mai miri?

Face omul circ cu duhul trufiei, cu păcatul, cu tot felul de gusturi plăcute lui satana, și se mai și miră că Dumnezeu spune de demonul din om. O, nu vă mirați, ci umiliți-vă! Nu faceți ca Adam, care s-a supărat pe Dumnezeu după ce a ascultat de la satana și a luat în el lucrarea binelui și a răului mâncând din pomul cunoașterii, din îndemnul lui satana mâncând. O, se poate spune că fariseul din Evanghelie nu avea demon în el, de a plecat rușinat de Dumnezeu, Care vede omul și lucrarea omului? Se poate spune că satana nu a lucrat în Petru apostolul când Eu am făcut certare și am spus: «Înapoia Mea, satano!»?

O, fiilor, judecați judecată dreaptă ca și Dumnezeu, că iată, omul judecă după înfățișare, săracul. Satana te îndeamnă dinăuntrul tău, omule, și tu vorbești trufaș, îți place de tine, te îndoiești de ceilalți, te răcești de Dumnezeu și de frați și pleci la îndemnul lui satana. Te depărtezi de veghea de peste tine, de dragostea de frați, dar îți atragi și pagubă, așa cum și-a atras David peste el, că a păcătuit când și-a luat dreptul să facă păcat, în vreme ce se credea vrednic de iubirea lui Dumnezeu, dar el era supus spre dorințe vinovate și a plătit cu patru fii în schimb, o, și așa face satana cu cei ce se lasă încântați, ca mai multă pagubă să le aducă el apoi.

A ieșit Ioan Botezătul la Iordan acum două mii de ani și a început să strige peste oameni: «Pocăiți-vă, voi, oameni, că vine împărăția lui Dumnezeu la voi! Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările către voi, căci scris este că văile se vor astupa, munții și dealurile se vor preface în loc neted, căile strâmbe se vor îndrepta, iar drumurile zgrumțuroase vor fi netede, și toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu». O, și striga Ioan: «Faceți roade de pocăință, că orice pom care nu face roadă bună are securea la rădăcină spre tăiere». Toți îl întrebau: «Ce să facem?», iar el îi învăța după cum era potrivită pentru fiecare învățătura cea pentru roadele pocăinței, și mulți își ziceau: «Nu cumva el este Hristosul? Nu!», le-a spus el la cei ce gândeau așa. «Eu sunt cel ce vă botează cu apă, iar Cel ce vine după mine este mare, și El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, că are în mână lopata și Își curăță desăvârșit aria ca să poată să Își strângă grâul în grânar, iar pleava în focul care nu se stinge».

Hai, ucenicule al Meu, hai, așează-te în carte cu glasul tău! Suntem în duh de praznic de Bobotează, Eu și tu la Iordan, Eu și tu aici, acum, la apa râului vieții, cuvântul care curge din tronul lui Dumnezeu.

— O, Doamne, o, Doamne Mieluț, vremea Ta și a mea a fost atunci lucrarea cerului pe pământ. De la vestirea prin înger a tatălui Zaharia, care n-a mai vorbit, ci a rămas mut, s-au scurs nouă luni, și apoi a vorbit și a spus cuvânt proorocesc, grăind peste mine: «Tu, pruncule, te vei chema proorocul Celui Preaînalt și vei merge înaintea Domnului să-I pregătești calea și primirea între oameni, să dai poporului cunoștința mântuirii, care stă în pocăință și în iertarea păcatelor, totul după îndurarea Domnului, prin care ne-a cercetat Soarele Cel dintru înălțime pentru cei din întuneric și din umbra morții și să ne îndrepteze pașii pe calea păcii». Abia mă născusem când s-a rostit peste mine soarta mea, și apoi s-a împlinit tot cuvântul spus de Dumnezeu să vină spre mine și să-mi croiască drumul vieții pe pământ.

O, așa este și acum, la fel lucrăm și în vremea aceasta, lucrăm cu cuvântul și pregătim popoarelor cunoștința mântuirii, Doamne, și stă aceasta în iertarea păcatelor.

Toată doctoria cea mântuitoare pentru om este păstrată gata să se împartă prin biserică zidită de Tine pe temelie acum două mii de ani, iar alt adevăr de la Tine nu este decât prin biserica Ta, iar în neamul român are două mii de ani de adevăr biserica Ta, și trebuie să păzim din cer cu toate oștirile, ca să nu-și calce ea peste făgăduința din ea, căci omul antichrist a deschis ochii mari și a înțeles că nu poate nimic, din pricina adevărului lui Dumnezeu în mijlocul neamului creștinesc, cunoscut prin numele de biserica ortodoxă, biserica adevărului cel de la începutul bisericii Tale, o, și aici s-a păstrat el.

Voi, noroade creștine, și voi, care nu aveți cunoștința mântuirii, să știți că iertarea păcatelor vine în urma căinței inimilor voastre pentru răul săvârșit împotriva voii lui Dumnezeu, a poruncilor vieții, și care trebuiesc bine cunoscute ca să nu fie călcate și desființate, mai ales de cei ce sunt botezați creștinește pentru viață cu Hristos pe pământ.

Luați aminte, luați aminte, de la margini la margini luați aminte la Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu! El Își are râul cuvântului pe vatra neamului român, pământ ales la început și la sfârșit, și Domnul lucrează mântuirea neamurilor, lucrează prin cuvânt.

Apropiați-vă! Vă cercetează Soarele Cel dintru înălțime, Iisus Hristos, botezat în Iordan cu Duhul Sfânt și cu apă acum două mii de ani, și mâna mea a luat apă și a turnat peste El, iar Duhul Sfânt S-a arătat, și Tatăl a rostit cuvânt, mărturisindu-L Fiu al Său pe Cel botezat. El este Cel ce vine trimis de Tatăl să vă dea cunoștința mântuirii.

Adunați-vă gândul și cercetați-vă păcatele prin pocăință și pășiți apoi pe calea păcii, că a sosit Scriptura înnoirii lumii. Pregătiți-vă, dar, ca nu cumva să vă ajungă blestemul, de care vor avea parte cei ce nu se vor căi de păcatele lor.

Fiți ochi și urechi împotriva slujitorilor lui antichrist. Pe cei ce vin în numele Domnului nu-i primiți! Sunt lupi, nu-i primiți! Nu-i cunoașteți, și de aceea să nu-i primiți, să nu luați de la ei îndemn pentru voi, căci sunt ascunși sub hainele lor!

Priviți în sus, de unde Domnul veghează și vine râu de cuvânt la voi pe pământ! Nu priviți la cei ce vin de jos spre voi! Uniți-vă împotriva omului cu lucrare de satană, faceți-l să fugă de voi, dar primiți pe Hristos în voi, că omul satanei se teme de Domnul și de numele Lui mare!

Fiți cuminți, stați acasă la voi, fii români! Peste tot vă cheamă și vă fac cu mâna oamenii fără Dumnezeu! Nu mai este vremea să stați în lume și cu lumea. Stați cu Domnul, și diavolul va fugi de voi și de la voi, precum este scris.

Acesta este cuvântul meu în ziua mea de pomenire ca botezător al Tău, Doamne, Dumnezeul neamului creștinesc, o, și să veghem mereu peste neamul acesta, neamul Tău, Doamne, între cer și pământ.

Și slavă iubirii Tale de oameni, Doamne, slavă milei Tale, cu care vii la oameni pe pământ!

— Vin și iar vin, vin pe pământ la oameni ca să-i întâmpin și ca să Mă întâmpine, că avem de lucrat biruință asupra scaunului lui satana, fiara care stă gata să nimicească biserica lui Dumnezeu, dar gata sunt și Eu să torn potirul mâniei peste orice dușman al neamului lui Dumnezeu, neamul creștinesc, biserica lui Iisus Hristos, turma Domnului.

Este scris în Scripturi de cupa care se înclină acum, gata să se verse peste scaunul fiarei, care se luptă să-L biruie pe Hristos, și cupa se tot înclină spre vărsare.

Eu, Domnul, întăresc în credință și în înțelepciune și în duhul pocăinței pe cei care se aleg de partea lui Dumnezeu și potrivnici lui satana, și spun:

Nu luați îndemn străin! Nu luați de la om! Luați de la Dumnezeu pentru voi! Bucurați-vă când pierdeți totul pentru Dumnezeu, că totul va pieri, și va rămâne Domnul cu ai Săi, cu turma Sa, Păstorul și turma Lui!

Primiți ocrotirea Mea de Păstor! Stați sub toiagul cuvântului lui Dumnezeu! Feriți-vă de omul antichrist! Cunoașteți-i pașii și haina! El nu are trimiterea lui Dumnezeu. Nu-l primiți! Nu de la el, ci de la Mine vine ocrotirea, iar el este străinul cel mincinos și rău, omul minciunii.

Rămân cu voi. Rămâneți cu Mine, rămâneți cu Dumnezeu.

Pun pana jos și spun: Pace vouă! Rămâneți întru Mine, și Eu întru voi!

Pace celor ce se bizuie numai pe Dumnezeu pe pământ și numai pe El Îl primesc pentru ei! Amin, amin, amin.