1997 19 Feb

Cuvântul lui Dumnezeu peste cetatea Cluj

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Care coboară pe pământ şi Se face cuvânt, şi Se face Mire. Amin. Eu sunt Alfa şi Omega. Eu sunt şi la sfârşit aşa cum am fost la început. Iată Eu şi pruncii Mei; Eu, şi cu poporul cuvântului Meu. Amin.

Trec din cetate în cetate cu fiii poporului Meu, o, ţară de veste şi de poveste! O, ţară de nuntă de veac nou, cuprinde-Mi mireasa, cuprinde-Mi cu iubire pe poporul Meu mireasă, că nuntesc cu el din loc în loc, din munte în vale şi din vale în munte, din cetate în cetate, şi Mă vestesc Mire din cer. Veacul nou se întinde peste pământ odată cu nunta Mea de veac nou, cu nuntă cerească pe pământ, o, ţara Mea de nuntă!

Iată nuntă creştinească, nunta Mea, nunta lui Hristos, omule! O, nu s-a mai văzut pe pământ nuntă fără mire. Nunta din Cana Galileii s-a mutat în România. Eu am fost Mirele de la nunta din Cana Galileii, iar cei doi miri ai nunţii au fost mireasa Mea.

Aceasta este nunta Mea. Eu sunt Mirele, şi am popor mireasă şi Mă fac cuvânt peste mireasa Mea şi Mă fac Mire. Nu i-a plăcut omului niciodată aşa nuntă. N-a ştiut omul ce este nunta Mea pe pământ. O, ce frumoasă e fericirea! Ce bogăţie e fericirea! şi omul nu vinde nimic din ce are el ca să cumpere fericirea. Omul nu dă nici un ban pe fericire. Eu sunt fericirea, şi cine Mă are, este fericitul Meu.

O, ţara Mea de nuntă, Mă fac nuntă de veac nou în tine, că-Mi eşti aleasa Mea, şi Mi-am trimis vorniceii ca să te trezească şi să te cheme la masa Mea de nuntă, că Eu n-am uitat naşterea ta de la început şi de la sfârşit. La început te-ai născut din apă şi din Duh şi din cuvânt şi te-am numit pământ. Primul pământ ieşit din apă când am făcut cerul şi pământul tu ai fost, o, ţara Mea de nuntă! O, şi la sfârşit te-am născut tot din cuvânt şi din apă şi din Duh, odată cu naşterea Mea te-am născut, şi te-am numit creştină, şi te-am numit ţara Mea, neamule român. O, şi ce frumos este numele tău! Cel mai frumos nume pe pământ, tu îl ai, o, ţara Mea de nuntă, iubita Mea Românie, aleasa Mea de pe pământ pentru venirea Mea aşa cum Israel a fost poporul Meu ales pentru naşterea Mea ca Fiu al Omului.

Eu vin la tine şi Mă fac cuvânt, şi Mă fac Mire, şi tu Îmi eşti nuntaşă, o, ţară a nunţii Mele! Mă port din loc în loc cu fiii cuvântului Meu şi Îmi las cuvântul Meu peste tine, ţara Mea de nuntă, şi te mângâi cu Duhul Sfânt. Din loc în loc Mă fac mângâiere peste tine şi sun din trâmbiţă peste tine. O, pace ţie! Pace ţie! Pace ţie, ţara Mea de nuntă!

Pace ţie! Pace ţie! Pace ţie, cetate a Clujului, pacea cuvântului Meu! Amin. Aur şi argint nu am, dar îţi dau ce am: în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, ţie îţi zic: scoală-te înaintea Mea şi scoal-o pe România, că am în pântecul tău pe apostolul Meu cel chemat la masa cuvântului Meu, pe cel ce l-am chemat şi l-am făcut mare prin harul Meu şi prin cuvântul Meu şi l-am pus să-Mi ridice piatră tare şi neclintită şi vie, şi l-am pus să-Mi pecetluiască pe poporul Meu ca popor al cuvântului Meu, şi el M-a ascultat şi a lucrat după cuvântul Meu şi am împlinit prin el începutul cel nou profeţit în Scripturi pentru vremea de acum.

Am praznic de nuntă în tine, cetate a Clujului. Vin Mire din cer, şi Mă fac şi în tine nuntă de veac nou, veste şi poveste Mă fac cu ţara nunţii Mele. O, cum să tac dacă Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu? Cum să nu-l strig pe cel ce Mă strigă să-l ajut?

O, fiul Meu, o, arhiereul Meu, Irineu, copilul Meu, nu te strig tare. Te strig în şoaptă, că tu eşti sub zăbrele. Trezeşte-te! Am venit să-ţi dau lanţurile jos. Auzi tu glasul Meu? Ce să-ţi fac dacă Eu sunt adevărat în această lucrare şi Mă numesc Cuvântul lui Dumnezeu şi Mă numesc Duhul Sfânt? Amin. Tu mereu Mă strigi, mereu te rogi, şi zici: „Doamne, vino în ajutorul meu!“. Iată-Mă, vin! Vin şi te strig şi Eu, aşa cum şi tu Mă strigi. Strig şi te rog şi zic: vino în ajutorul Meu! Ne rugăm unul la altul pentru ajutor. Vin şi te rog ridică-te din cădere, că tu eşti unsul Meu din vremea aceasta şi nimeni din biserica din lume nu are ungere ca tine.

Ai milă de România, fiule! Ai milă de biserică, fiule numit! O, ce să-ţi fac dacă Eu nu sunt mincinos prin acest cuvânt? Eu sunt. Nu sunt duhul rău. Sunt Duhul Sfânt, sunt cuvântul vieţii. Ştiu că nu te poţi ridica singur, ştiu că ai picioruşele şi mânuţele şi mintea şi inima şi graiul legate. Ştiu, dar pocăieşte-te, că M-ai dat anatemei pe Mine, Cel ce sunt. Vin şi te mângâi în lanţuri aşa cum Mă duceam la mucenicii care sufereau de la necredincioşi pentru numele Meu. Te mângâi ca să nu cazi în disperare pentru că M-ai lovit, să nu cazi când vei vedea lumina cuvântului Meu cum cuprinde tot pământul aşa cum ai profeţit tu în cartea cuvântului Meu, că tu eşti arhiereul Meu şi ai profeţit nunta Mea de veac nou. M-ai profeţit Mire din cer pe pământ, cu poporul Meu mireasă, şi iată-Mă ca să împlinesc cuvântul tău cel cu Duh Sfânt, pe când erai copilul iubirii Mele.

Se scoală România, fiule uns. Ţi-am făcut cale ca să poţi veni spre Mine, şi îţi voi presăra calea cu flori, şi Îmi voi ascunde ranele pe care Mi le-ai făcut când ai dat în Mine cu cuvântul necredinţei tale, dar n-ai unde să te ascunzi de lumina cuvântului Meu. Nu fi mâhnit, nu te pierde cu firea, că tu eşti unsul Meu, iar arhiereii lumii nu sunt români, fiule. Cine nu iubeşte pe România nu sunt români. Fii ortodox ca Avraam, fiule uns, căci lui i-am socotit credinţa dreptate şi neprihănire. Şi o voi lua iar de la început cu tine, că nu se şterge ungerea ta prin cuvântul Meu, prin poporul Meu, cel uns de Mine, cel pus la plămadă ca să crească din el voievod tare, popor voievod peste ţara nunţii Mele.

Am venit cu fericirea, fiule. Fericit cel ce se leapădă de sine şi intră sub acest cort. Te-am numit fericitul Meu, te-am numit preafericit, după alegere şi după har şi după lucrul ce l-ai făcut înaintea Mea. Te strig mereu: ridică-te! Eu voi împlini acest cuvânt, că tu nu poţi. Tu ai mâinile şi picioarele legate şi ai căluş la gură şi nu poţi. Am venit după tine. Mă port după tine, Mă cheamă ungerea ta de la Mine. Ţie îţi zic: trezeşte-te! Amin.

Pace ţie, ţara Mea de nuntă! Pace ţie, cetate a Clujului, că ai în pântecul tău pe apostolul Meu cel uns pentru vremea aceasta. Scoală-te înaintea Mea, că vin cu nuntă de veac nou în tine. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Care coboară pe pământ şi Se face cuvânt şi Se face Mire şi Se face nuntă de veac nou pe pământ. Amin, amin, amin.